למידע וייעוץ מקצועי
תקנון קורס מזרן – מרכז הכשרת מדריכים מרתה פילאטיס

עמוד הבית > תקנון קורס מזרן – מרכז הכשרת מדריכים מרתה פילאטיס

תקנון מרכז הכשרת מדריכים מרתה פילאטיס

 

קורס מזרן מזרן

 

1. דרישות הקורס לקבלת תעודה:

 

 

2. היקף הקורס:

 

 

3. תעודת הסמכה :

בסיום כל חובות הקורס והסטאז', לרבות המבחן המסכם, תוענק תעודת הסמכה מטעם מרכז מרתה פילאטיס. תעודה זו עומדת בדרישות של חוק הספורט ומוכרת לצרכי ביטוח מקצועי. התעודה מוכרת ומוערכת בארץ ובעולם ומאפשרת תחילת עבודה בכל מוסד פילאטיס

או פתיחת מכון עצמאי. בוגרי קורס מזרן יוכלו לגשת למבחני ההסמכה של ארגון הפיאלטיס הבין-לאומי PMA ולקבל תעודת הסמכה מטעם הארגון.

 

4. מעבר מקורס לקורס :

תלמיד אשר ימצא לנכון לעבור מהקורס בו הוא משתתף לקורס במועד ו\או במקום אחר, עליו להודיע למנהלת הקורס. מעבר לקורס אחר לאחר הרישום כרוך בתיאום ואישור הצוות הניהולי של מרכז ההכשרות. במידה ואין אפשרות למעבר הנ"ל מסיבות הידועות ושמורות עם הנהלת המרכז, אין אנו מחוייבים לרצונו של התלמיד.

 

5. אימון בשטחי הסטודיו :

 

 

6. שונות :

מרכז הכשרות מדריכים מרתה פילאטיס שומר לעצמו את הזכות לשינויים בתאריכים ו\או במחירים, בהתאם לקיים בשוק.

 

7. תשלום לקורס :

          להסדר התשלומים. במקרה שתשלום כלשהו לא יכובד ע"י הבנק, יעמוד החוב לפירעון מיידי

          במזומן בתוספת הפרשי הצמדה ו\או ריבית ודמי גבייה, כפי שייקבעו ע"י מרכז ההכשרות.

 

 

8. ביטול הרשמה :

בכל מקרה של ביטול, דמי המקדמה לא יוחזרו. במידה והתלמיד אינו מעוניין להשתתף בקורס

          עליו להודיע עד חודש מיום פתיחת הקורס למזכירות בית הספר. ביטול עד חודש לפני מועד

          פתיחת הקורס – יוחזרו 50% משכר הלימוד. ביטול פחות מחודש לפני מועד פתיחת הקורס –

          יוחזרו 25% משכר הלימוד. עבור ביטול שבוע לפני הפתיחה אין החזרי כספים בשום מקרה.

 

 

 

להורדת טופס תקנון כולל חתימה

דילוג לתוכן